ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน (รายวัน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Application Programmer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (ดูแลภาคเหนือตอนล่าง)(พิษณุโลก, กำแพงเพ... ไม่ระบุ พิษณุโลก
Sales Representative (ประจำภาคใต้) จำนวน 2 อัตรา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.