ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟรแมนก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์อาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |