ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟรแมนก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน(CFO) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์อาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |