ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สถาปนิกอาวุโส 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์อาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกการตลาด (อสังหาริมทรัพย์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.