ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor) ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างเครื... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย ตจว. (ภาคอีสาน) ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานส่งเสริมการขาย กทม. ( รังสิต / มหานาค) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 11 lists.