ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Manager Brand) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ไม่ระบุ นนทบุรี
ผช./ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ(EXPORT SALES MANAGER) ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ (ปวส.ขึ้นไป) ... ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 10 lists.