ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive (Beverage STD & Delaer) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (Q.A. Hygiene Supervisor) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Asst.QC Manager 15,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกการผลิต 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.