ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales & Marketing งานออกตลาด 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Web Programmer 24,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 15,000 กรุงเทพมหานคร
Export Operation Supervisor 25,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.