ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการธุรการส่งออก 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ ฝ่ายส่งออก 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับส่งเอกสาร รับด่วนมาก 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Public Relationship Marketing Officer (PR Marketin... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Communication Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.