ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Trading Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โอเปอเรเตอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ(ทำงานอ้อมน้อย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าท่ี่ผสมเครื่องสำอาง(ทำงานอ้อมน้อย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(PK&FG;) (ทำงานอ้อมน้อย) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 13 lists.