ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บรรจุภัณฑ์) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกวางแผน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.