ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Representative ( Key Account ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักจุลชีววิทยา ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.