ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Trading Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.