ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย โรงงาน 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายโครงการ (Project sales Rep) 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Product & Marketing Development 16,500 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Channel Marketing 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.