ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา) --ด่วน-- 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย โรงงาน 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายโครงการ (Project sales Rep) 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เทคนิคซับพลาย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.