ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 15,000 - 20,000 ปทุมธานี
Automation Engineer ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;การคัดสรรบุคลากร 18,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 15,000 - 20,000 ปทุมธานี
วิศวกรฝ่ายผลิต 20,000 - 30,000 ปทุมธานี
Total 9 lists.