ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 15,000 - 18,000 ปทุมธานี
พนักงานออกแบบ CAD&CAM; 30,000 - 40,000 ปทุมธานี
ผู้จัดการโรงงาน 30,000 - 40,000 ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 - 40,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;การคัดสรรบุคลากร 18,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 14 lists.