ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
sale modern trade 25,500 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีค่าใช้จ่ายและสต๊อก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้และลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย 28,000 - 55,500 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.