ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าทีมขายเทเลเซลล์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
sale modern trade 25,500 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย 28,000 - 55,500 กรุงเทพมหานคร
Marketing Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.