ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนยาเขตอีสานบน 45,000 - 50,000 บึงกาฬ
ผู้แทนยาเขตภาคอีสานล่าง 45,000 - 59,000 ศรีสะเกษ
Total 3 lists.