ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้แทนยาเขตอีสานบน 50,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
Administration 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนยาเขตภาคอีสานกลาง 45,000 - 59,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.