ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนยาเขตภาคใต้ล่าง (OTC) 40,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Administration 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.