ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้แทนยาเขตภาคเหนือ 45,000 - 50,000 ลำพูน
Detail ยาเขตกรุงเทพ (โรงพยาบาล และคลินิค) ผู้แทนย... 28,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับส่งเอกสาร 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนยาเขตอีสานบน 50,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.