ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้แทนยาเขตภาคเหนือ 45,000 - 50,000 ลำปาง
เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Administration 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.