ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineer) ไม่ระบุ ราชบุรี
วิศวกรไฟฟ้าหน้างาน 18,000 - 30,000 มุกดาหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด่วน) 17,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
IT Administaration and support 18,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Mechanical Project Manager 26,000 - 46,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.