ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้าและพัสดุ 8,000 - 12,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยควบคุมมาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา R&D ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 15 lists.