ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานส่ง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สอบเทียบ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยควบคุมมาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา R&D ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 12 lists.