ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยธุรการ สวัสดิการและส่งเสริมภาพลักษณ์อง... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ด้านก... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยบุคลากร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 9 lists.