ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Electrical Technician ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( Purchasing Manager ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้าหน้างาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเขียนแบบไฟฟ้า (CAD Operator) *** ผู้หญิง(ด่วน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineer) 15,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.