ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเขียนแบบไฟฟ้า (CAD Operator) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า (Site Electrical Engineer) 15,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
Safety Officer Technical ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Electrical Technician ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Mechanical Estimate & Design 19,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.