ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานวิเทศและประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานกิจการนักศึกษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.