ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักเอกสารสนเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
บรรณารักษ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขาคณะวิชา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการสรรหา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.