ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.