ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการสรรหา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.