ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.