ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขาคณะวิชา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.