ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ ERP ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยผลิต (ด่วนมาก!!) 14,000 - 18,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 50,000 - 80,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 14 lists.