ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ ERP ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Operation Director ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 50,000 - 80,000 สมุทรสาคร
Total 14 lists.