ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor 16,000 - 18,000 สมุทรปราการ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย - Supervisor 16,000 - 18,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ภายนอกสนามบินสุวรรณภูม... 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-สนามบินสุวรรณภูมิ 11,000 - 13,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต 9,500 - 12,000 ภูเก็ต
Total 9 lists.