ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ส่วนขาย (คลินิคต่างจังหวัด) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ขาย) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วนผลิต ( เภสัชกร ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
นักวิทยาศาสตร์ เคมี ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 8 lists.