ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิกผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ E-Commerce Marketing 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบรรจุ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistant Marketing&Sale; Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.