ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 20,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ E-Commerce Marketing 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Assistant Marketing&Sale; Manager 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.