ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 20,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Assistant Marketing&Sale; Manager 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
R&D 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.