ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกQA 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Person 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
R&D 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Export officer 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องจักร / วิศวกรไฟฟ้า 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.