ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและสัญญา ไม่ระบุ นนทบุรี
แม่บ้าน (แม่ครัวประจำสำนักงาน) 10,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ธุรการประสานงานโครงการ กำแพงเพชร ไม่ระบุ กำแพงเพชร
วิศวกรไฟฟ้า อุทยานฯ กำแพงเพชร ไม่ระบุ กำแพงเพชร
วิศวกรไฟฟ้า (ประมาณราคา) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 7 lists.