ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรประจำโครงการ 17,000 - 30,000 เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ นนทบุรี
ธุรการประสานงานโครงการ กำแพงเพชร ไม่ระบุ กำแพงเพชร
วิศวกรไฟฟ้า อุทยานฯ กำแพงเพชร ไม่ระบุ กำแพงเพชร
วิศวกรไฟฟ้า (ประมาณราคา) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 9 lists.