ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานต้อนรับ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร 18,000 - 29,000 กรุงเทพมหานคร
AP Accounting 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.