ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานPacking 15,000 - 25,000 นครปฐม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ นครปฐม
Merchandiser 20,000 - 30,000 นครปฐม
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ QC (Garment) 12,000 - 15,000 นครปฐม
Total 8 lists.