ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกลฝ่ายควบคุมงาน 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศกรฝ่ายควบคุมงานระบบไฟฟ้า (สามัญวิศกร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ (ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง) ไม่ระบุ สุรินทร์
พนักงานเขียนแบบอาคาร/โครงสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.