ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ 30,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา 15,500 - 20,000 สมุทรสาคร
พนักงานบัญชีภาษี 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการคลังสินค้า 10,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |