ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยธุรการสนาม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดซื้อ(งานเครื่องกล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support 5 อัตรา (ประจำหน่วยงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก 10 อัตรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Draftman (งานระบบ) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |