ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ระยอง) ไม่ระบุ ระยอง
เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ (สระแก้ว) 12,000 ขึ้นไป สระแก้ว
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สระแก้ว) 17,000 - 20,000 สระแก้ว
พนักงานเดินเครื่องจักร(Operator) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
พนักงานปฏิบัติการควบคุม (Control Board) 18,000 - 25,000 สระแก้ว
Total 14 lists.