ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการเลขา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก, IT 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เทเลมาร์เก็ตติ้ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าให้ที่ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.