ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ - จัดซื้อ (ด่วนมาก) 13,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโส - พัฒนาองค์กร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ - ขายและการตลาด (Additional Income) 13,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ - บัญชีบริหาร (ด่วน!!!!) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ - สรรหาว่าจ้าง (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.