ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริการ ประจำศูนย์อาหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานระบบ (อ่านเเละเขียนแบบ Auto Ca... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย IT (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Programmer (ดูเเลระบบ SAP) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (ดูเเลพื้นที่ The Neon Night Bazaar... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.