ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ Operator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโส - พัฒนาองค์กร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโส - เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการ - กฎหมาย (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ - ขายและการตลาด (Additional Income) 13,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.