ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานการเงินและประสานงานขาย (ตลาดนีออน) ด่วน!... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (ตลาดกลางคืน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่อาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.