ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
coordinator Producer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Co-ordinator (เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Customer Service (Event) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Event Marketing Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.