ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนประจำ Site งาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales 12,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Technical Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.