ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Waitress and Waiter 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 32,000 - 40,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 18,000 - 25,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขาย 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.