ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 32,000 - 40,000 ปทุมธานี
ผู้จัดการแผนกเบเกรี่ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Waitress and Waiter ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.