ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคลังสินค้า 9,000 - 15,000 สมุทรปราการ
พนักงานคลังสินค้า 9,000 - 15,000 สมุทรปราการ
พนักงานรับ-ส่งสินค้า 9,000 - 15,000 สมุทรปราการ
พนักงานธุรการขาย 9,000 - 15,000 สมุทรปราการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 8 lists.