ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ล่ามจีน/นักแปลภาษาจีน 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Web content (ด่วนมาก!!) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.