ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing Consultant (ด่วนมาก!!) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing Online (ด่วนมาก!!) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Web content (ด่วนมาก!!) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ด่วนมาก!!! 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ล่ามจีน/นักแปลภาษาจีน (ด่วนมาก!!!) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.