ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารเวบไซต์ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Interior Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.