ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ประเภทสามัญวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.