ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารเวบไซต์ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและนำเข้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดซื้อโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.