ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 17,000 - 22,000 สมุทรปราการ
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง 10,000 - 12,000 สมุทรปราการ
พนักงานขายหน่วยรถ Darlie 12,000 - 22,000 สมุทรปราการ
พนักงานขาย Darlie (Pre order) 12,000 - 25,000 สมุทรปราการ
Sales Administrative Officer 10,000 - 13,000 สมุทรปราการ
Total 8 lists.