ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความสะอาด (ประจำสาขานครปฐม) ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานประชาสัมพันธ์ (ประจำสาขาสระบุรี) 13,500 ขึ้นไป สระบุรี
อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ นนทบุรี
อาจารย์สอนวิชาเคมี ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 9 lists.