ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานประชาสัมพันธ์-เอกสาร 12,500 ขึ้นไป นนทบุรี
พนักงานประชาสัมพันธ์ 13,500 ขึ้นไป นนทบุรี
Total 2 lists.