ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Barista ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริการ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
PC. ส่งเสริมการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Event Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
R&D Researcher ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.