ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายข้าวตราฉัตรฉะเชิงเทรา 12,000 ขึ้นไป ปราจีนบุรี
พนักงานขายข้าวตราฉัตรเขตชลบุรี 12,000 - 15,000 ชลบุรี
พนักงานขายเครดิต-ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ลอรีอัล 12,000 - 15,000 ชลบุรี
พนักงานขายเครดิต ไม่ระบุ ชลบุรี
เด็กติดรถ ไม่ระบุ ชลบุรี
Total 12 lists.