ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักเคมีพอลิเมอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างควบคุมเครื่องจักร CNC ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Admin Export ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Operater ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าประจำโชว์รูม ทองหล่อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.