ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รายวันทั่วไป ,คนงานฝ่ายผลิต 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายต่างจังหวัดงานอิสระ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายต่างจังหวัดงานอิสระ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.