ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รายวันทั่วไป ,คนงานฝ่ายผลิต 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายต่างจังหวัดงานอิสระ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายต่างจังหวัดงานอิสระ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.