ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Digital Marketing 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ประจำโครง... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Business Development/Sales Executive (ตัวแทนอสังหา... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Administrator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.