ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ประสานงาน, ธุรการ (ฝ่ายผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
sale executive 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ประสานงานขาย 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.