ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ประสานงานฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing / Sale 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ประสานงาน, ธุรการ (ฝ่ายผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.