ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer*** ด่วน!!!*** 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซ็ท 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ (IPQC) 9,000 - 10,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.