ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายประสานงาน (งานตกแต่งภายใน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายธุรการประจำไซท์งาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Fore Man งานตกแต่งภายใน ด่วนที่สุด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project manager งานตกแต่งภายใน (Construction) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QS (SENIOR) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.