ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการประมาณราคา (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager งานตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-งานตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุนการผลิต(งานตกแต่งภายใน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.