ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีการเงิน 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
บัญชีและธุรการทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและองค์กร 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.