ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน 25,000 - 28,500 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย (Sale Consultant) 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ประจำคลีนิคความงาม (Cashier) 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Therapist 12,500 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.