ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 10,000 - 15,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 10,000 - 17,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ Report 9,000 - 15,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่งานขายด้านสิ่งแวดล้อม/งานขายด้านสุขภาพ 12,000 - 20,000 สมุทรสาคร
Total 5 lists.