ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรฝ่ายบริการลูกค้า (สินค้าอุตสาหกรรม ผงเหล็ก /... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรฝ่ายบริการลูกค้า (สินค้าอุตสาหกรรม Kernik / ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนฝ่ายบริการลูกค้าอาวุโส (สินค้าอุตสาหกรรมประเ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.