ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิค 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนขาย (พ่นพอกชิ้นงาน) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างกลึง 10,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อม 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ธุรการประสานงาน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.