ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HR (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
it support (part time) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Progremmer ด่วน!!!!! 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Problem Determination, Correction and Field Servic... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.