ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Jr.IT Support 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Business Analyst / Programmer Analyst 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
C#.Net work from home 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Java programmer 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.