ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Document Admin (ใช้MS Excel ได้ดี ) 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
C#.Net รายได้ดี 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.