ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Software tester 15,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
SW Implement 2 ตำแหน่งด่วนมาก 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
C#.Net programmer 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
C#.Net work from home 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.