ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
C#.Net รายได้ดี 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 16,500 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
IT Document Admin ย่าน BTS สุรศักดิ์ 16,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.