ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support นิคมฯลาดกระบัง 16,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support นิคม APC บางปะกง 16,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.