ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุห์บัญชี 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด/Sale engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยวิศวกรโปรแกรม PLC 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล(ด่วนเริ่มงานได้ทันที่) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.