ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยวิศวกรโปรแกรม PLC 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล(ด่วนเริ่มงานได้ทันที่) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.