ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด/Sale engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 9,500 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.